Polityka prywatności

SOLprime Power Systems GmbH

DSVGO

polityka prywatności

1. Ochrona danych na pierwszy rzut oka

Ulwagi ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym w niniejszym tekście.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem administratora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum strony.

 

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane po pierwsze wtedy, gdy nam je przekażesz. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

 

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi?

SW każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także ramach dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz się w każdej chwili skontaktować z nami pod adresem podanym w stopce. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego.

 

Narzędzia do analizy i narzędzia innych firm

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy niniejszych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności..

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to czynione.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga dla organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

SOLprime Power Systems GmbH
Philipp-Reis-Weg 6
D- 24148 Kilonia

Tel.: + 49 (0) 431 - 66 74 910
E-mail: info@--no-spam--solprime.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. personalia, adresy e-mail itp.).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodność z prawem dokonanych już operacji przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

 

Prawo do zaskarżenia do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba, której to naruszenie dotyczy, ma prawo do skargi do właściwego organu nadzoru. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć, klikając poniższy link:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przekazania danych, które na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie przetwarzamy, sobie samemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, stanie się to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie ssl lub tls

Niniejsza witryna używa kodowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transferu treści poufnych, takich jak np. zlecenia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony internetowej. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje, Blokowanie, Usuwanie

W ramach obowiązującego prawa zawsze masz prawo do bezpłatnej informacji na temat Twoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, ewentualnie prawo do ich korygowania, blokowania lub usunięcia. W tym celu, a także w ramach dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

 

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum do wysyłania reklam lub materiałów informacyjnych, które wyraźnie nie zostały zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, takich jak e-maile spamujące.

 

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. plików cookies. Pliki cookies znajdujące się na Twoim komputerze nie powodują żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pozwalają one na lepsze dostosowanie naszego serwisu do użytkownika, zwiększenie jego efektywności i bezpieczeństwa. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

Większość plików cookies, których używamy, to tzw. ciasteczka sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Inne pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziesz informowany w momencie korzystania z ciasteczek i pozwolisz na korzystanie z plików cookies tylko w indywidualnych przypadkach, zaakceptujesz ich użycie dla konkretnych przypadków lub w ogóle zabronisz ich używania i aktywujesz automatyczne usuwanie ciasteczek podczas zamykania przeglądarki. Po deaktywacji plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona..

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do realizacji określonych funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na serwerze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane w niniejszej polityce prywatności odrębnie.

 

Dane serwer-log

Dostawca usług internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Należą do nich:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Referrer URL
  • nazwa hosta komputera udostępniającego
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie wykonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam podałeś, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek dalszych pytań. Te dane nie zostaną nikomu przekazane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Legalność przetwarzania danych do momentu procedury wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez takie wycofanie.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócisz się do nas z prośbą o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania (np. po przetworzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

4. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Charakter i cel przetwarzania:

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: "Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w związku z aktywacją anonimizacji IP na tych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i sporządzanie raportów z działań na niej prowadzonych. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu będą następnie świadczone dalsze powiązane usługi.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).
Odbiorca: Odbiorcą danych jest Google jako procesor zamówienia. W tym celu zawarliśmy odpowiednią umowę z Google.

Okres przechowywania: Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów rejestracji.

Transfer do krajów trzecich: Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazał je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Zalecane lub wymagane: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi na stronie internetowej.

Cofnięcie zgody:

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa): Wierszownik Dodaj, aby wyłączyć Google Analytics.

Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki, można zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach poprzez kliknij na ten link. Spowoduje to zainstalowanie na Twoim urządzeniu pliku cookie z rezygnacją. To uniemożliwi Google Analytics zapisywanie danych dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, tak długo jak plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Profilowanie: Za pomocą narzędzia śledzącego Google Analytics można oceniać zachowanie osób odwiedzających stronę internetową i analizować ich zainteresowania. W tym celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika

 

Google AdWords

Charakter i cel przetwarzania:

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Podmiotem prowadzącym usługi Google AdWords jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli dotarli Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę zamieszczoną przez Google, Google Adwords umieści plik cookie na Państwa komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie na reklamę obsługiwaną przez Google.

Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony naszej witryny, a plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym, cookies nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla tych reklamodawców, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników.

Podstawa prawna: Podstawą prawną dla integracji Google AdWords i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorcy: Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może przekazać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Google, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji danej osoby. Okres przechowywania: Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Transfer do krajów trzecich: Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazał je do EU_US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cofnięcie zgody: Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia pliku cookie, który jest wymagany do tego celu - na przykład zmieniając ustawienia swojej przeglądarki tak, aby generalnie wyłączyć automatyczne ustawienia plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "googleleadservices.com".

Należy pamiętać, że nie można usuwać plików cookie z opcją "opt-out" tak długo, jak długo nie chcą Państwo zapisywać danych pomiarowych. Jeśli usunąłeś wszystkie swoje pliki cookie w przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić odpowiedni opt-out cookie.

Zalecane lub wymagane: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi na stronie internetowej.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. W wyniku tego adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając na następujący link Plik cookie z opcją "opt-out" zostanie ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o przyszłych wizytach na tej stronie: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących umowy

Zawarliśmy umowę z firmą Google na zlecone przetwarzanie danych i w pełni realizujemy ścisłe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "funkcje demograficzne" Google Analytics. Pozwala nam to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach ogłoszeń na swoim koncie Google lub ogólnie zakazać Google Analytics gromadzenia jego danych, jak opisano w sekcji "Rezygnacja z gromadzenia danych".

 

Korzystanie z Google Remarketing

Charakter i cel przetwarzania:

Ta strona korzysta z funkcji remarketingowej Google Inc. operatora usług Google Remarketing jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google").

Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzających strony internetowe w ramach sieci reklamowej Google. W przeglądarce użytkownika zapisywany jest tzw. "cookie", który umożliwia rozpoznanie użytkownika, gdy odwiedza on strony należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach użytkownik może być prezentowany z reklamami odnoszącymi się do treści, które odwiedzający wcześniej oglądał na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

Podstawa prawna: Podstawą prawną dla integracji Google Remarketing i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorcy: Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może przekazać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Google, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji danej osoby.

Cofnięcie zgody: Zgodnie z własnymi informacjami, Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Jeśli nadal nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, możesz ją dezaktywować wybierając odpowiednie ustawienia w sekcji https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465 w tej sprawie. Alternatywnie, można wyłączyć wykorzystanie plików cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach poprzez inicjatywę sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp dalej.

Zalecane lub wymagane: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi na stronie internetowej.

 

Dane newslettera

Jeśli chcesz pobierać ze strony internetowej newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail, a także informacji pozwalających nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego e-maila i zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są zbierane lub są zbierane jedynie dobrowolnie. Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystywanie do wysyłania newslettera poprzez kliknięcie zakładki w newsletterze „wypisz się”. Zgodność z prawem dokonanych już operacji przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Zdeponowane w celu pobierania biuletynu dane będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego wypisania się z newslettera i usunięte po odwołaniu jego zamówienia. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członków) pozostają przez to nienaruszone.

Cleverreach

Ta strona wykorzystuje CleverReach do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, dzięki której można organizować i analizować wysyłkę newslettera. Wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymania newslettera dane (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery, wysyłane za pomocą CleverReach, pozwalają nam analizować zachowanie ich odbiorców. Możemy m.in. analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newslettera oraz jak często który link był klikany w newsletterze. Za pomocą tzw. Conversion-Trackings można ponadto analizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze pojawiła się wcześniej zdefiniowana czynność (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem newsletterów CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych wymaga wyrażenia Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Zgodność z prawem dokonanych już operacji przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Jeśli nie chcesz być analizowany przez CleverReach, wypisz się z newslettera. W tym celu w każdym biuletynie zamieszczany jest odpowiedni link. Możesz również wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Zdeponowane w celu pobierania biuletynu dane będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego wypisania się z newslettera i usunięte po rezygnacji z subskrypcji zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członków) pozostają przez to nienaruszone.

Więcej informacji można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych firmy CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Podpisaliśmy z CleverReach umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i w całości wdrażamy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z usług CleverReach.

 

6. Wtyki i narzędzia

Korzystanie z Google Maps

Rodzaj i cel przetwarzania: Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Google Maps jest obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google"). Pozwala to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć na stroni zawiadomienie o ochronie prywatności w Google patrz. Tam też można zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych. Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google  znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna: Podstawą prawną dla integracji Google Maps i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorcy: Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że wywołaliście Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, przez które użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcesz, aby alokacja w Twoim profilu Google, musisz wylogować się z Google przed aktywowaniem przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach i poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Twoich działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z Google.

Okres przechowywania: Nie zbieramy żadnych danych osobowych poprzez integrację z Google Maps.

Transfer do krajów trzecich: Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazał je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cofnięcie zgody: Jeśli nie chcesz, aby Google zbierał, przetwarzał lub wykorzystywał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz dezaktywować JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W tym przypadku jednak nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej, lub będą Państwo mogli korzystać z niej tylko w ograniczonym zakresie.

Zalecane lub wymagane: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi na stronie internetowej.

 

Społeczne wtyczki

Rodzaj i cel przetwarzania: Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są wtyczki społecznościowe od wymienionych poniżej dostawców. Wtyczki można rozpoznać po tym, że są one oznaczone odpowiednim logo.

Wtyczki te mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji, które mogą zawierać dane osobowe, do dostawcy usług i mogą być przez niego wykorzystywane. Zapobiegamy nieświadomemu i niezamierzonemu zbieraniu i przekazywaniu danych do usługodawcy za pomocą rozwiązania 2-kliknięcia. Aby aktywować pożądany plugin społecznościowy, należy go najpierw aktywować poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk. Tylko wtedy, gdy wtyczka jest aktywna, uruchamiane jest zbieranie informacji i ich przekazywanie do usługodawcy. Sami nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych ani nie korzystamy z nich.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane zbiera aktywowana wtyczka i jak jest ona wykorzystywana przez dostawcę. Obecnie należy założyć, że istnieje bezpośrednie połączenie z usługami świadczonymi przez usługodawcę, a przynajmniej gromadzone i wykorzystywane są informacje dotyczące adresu IP i urządzenia. Możliwe jest również, że usługodawca będzie próbował przechowywać pliki cookie na używanym komputerze. Proszę zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych danego usługodawcy, aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są gromadzone i jak są one wykorzystywane. Uwaga: Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, Facebook może zidentyfikować Cię jako osobę odwiedzającą daną stronę.

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących firm: Facebook, Instagram

Wbudowane filmy wideo z YouTube

charakter i cel przetwarzania:

Na niektórych z naszych stron internetowych zamieszczamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dalej "YouTube"). Gdy użytkownik odwiedza stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To mówi YouTube, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania do Ciebie osobiście. Możesz temu zapobiec, wylogowując się najpierw z konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu w serwisie YouTube, dostawca korzysta z plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności usługodawcy, w której znajdą Państwo również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności (https://policies.google.com/privacy). Google przetwarza Państwa dane w USA i przekazał je do Osłony Prywatności UE-USA www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawa prawna: Podstawą prawną dla integracji YouTube i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiornik: Połączenie z YouTube automatycznie wyzwala połączenie z Google.

Okres przechowywania i cofnięcie zgody: Jeśli wyłączyłeś zapisywanie plików cookie dla programu Google Ad, nie będziesz musiał się ich spodziewać nawet podczas oglądania filmów YouTube. YouTube przechowuje również informacje nieosobowe w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w serwisie "YouTube" można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Transfer do krajów trzecich: Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazał je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Zalecane lub wymagane: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi na stronie internetowej.

 

Użycie Adobe Typekitt 

Charakter i cel przetwarzania:

Używamy Adobe Typekit do wizualnego projektowania naszej strony internetowej. Typekit to usługa świadczona przez firmy Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii; zwane dalej "Adobe"), która daje nam dostęp do biblioteki czcionek. Aby zintegrować używane przez nas czcionki, Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej strony internetowej. Dzięki temu Adobe uzyska informacje, że adres IP użytkownika został użyty do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat pakietu Adobe Typekit można znaleźć w polityce prywatności Adobe, którą można znaleźć tutaj: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html 

Podstawa prawna: Podstawą prawną dla integracji pakietu Adobe Typekit i związanego z nim transferu danych do Adobe jest zgoda Użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorcy: Wywołanie bibliotek skryptowych lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Aby uzyskać informacje o tym, jak Adobe Typekit Web Fonts wykorzystuje dane użytkownika, odwiedź stronę internetow https://typekit.com/ uoraz w polityce prywatności Adobe Typekit: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Czas przechowywania: Nie zbieramy żadnych danych osobowych poprzez integrację Adobe Typekit Web Fonts.

Transfer do krajów trzecich: Adobe jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, gwarantującą zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Dostarczenie wymagane lub konieczne: Dostarczenie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę. Nie jest to jednak możliwe bez prawidłowego przedstawienia zawartości standardowych czcionek.

 

Korzystanie z bibliotek skryptowych (Google Webfonts)

Charakter i cel przetwarzania:

W celu poprawnego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach internetowych używamy "Google Web Fonts" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google") na tej stronie internetowej do wyświetlania czcionek.

Polityka prywatności operatora biblioteki Google znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Podstawa prawna: Podstawą prawną dla integracji Google Webfonts i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorcy: Wywołanie bibliotek skryptowych lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe - choć obecnie nie jest jasne, czy i w jakim celu - że w tym przypadku operator zbiera dane od Google.

Okres przechowywania: Nie zbieramy żadnych danych osobowych poprzez integrację Google Webfonts.ts.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Transfer do krajów trzecich: Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazał je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Dostarczenie wymagane lub konieczne: Dostarczenie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę. Jednak prawidłowe wyświetlanie zawartości przy użyciu standardowych czcionek może nie być możliwe.

Cofnięcie zgody: Język programowania JavaScript jest regularnie używany do wyświetlania treści. Dlatego można sprzeciwić się przetwarzaniu danych, dezaktywując wykonywanie JavaScript w przeglądarce lub instalując blokadę JavaScript. Należy pamiętać, że może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi na stronie internetowej.

Cofnięcie zgody:

 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Dodawanie przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics.

 

Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki, można zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach poprzez kliknij na ten link. spowoduje to zainstalowanie na Twoim urządzeniu pliku cookie z opcją wyłączenia. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics danych dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, tak długo jak plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce użytkownika.